Glasanje

Slažite li se sa uvođenjem izuzetka u pogledu učestalosti i uzrasta parenja uz pismenu dozvolu veterinara sa obrazloženjem i priloženom dokumentacijom?
Slažite li se sa uvođenjem izuzetka u pogledu učestalosti i uzrasta parenja uz pismenu dozvolu veterinara sa obrazloženjem i priloženom dokumentacijom?
Slažite li se sa uvođenjem izuzetka u pogledu učestalosti i uzrasta parenja uz pismenu dozvolu veterinara sa obrazloženjem i priloženom dokumentacijom?